Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι πρώτη προτεραιότητα για την επιστημονική ανέλιξη και παροχή αρτιότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών.

 

Από την αποφοίτηση μου το 1996 από την Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχω παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων στην Κρήτη, την Αθήνα και το εξωτερικό αλλά πλέον και μέσω διαδικτύου.

 Ενδεικτικά μερικά από αυτά είναι:

 • Όλες οι Παγκρήτιες Στοματολογικές Σύνοδοι της Στοματολογικής Εταιρείας Κρήτης από το 1999 και μετά είτε ως μέλος του ΔΣ και στις οργανωτικές επιτροπές είτε ως συμμετέχων.

 • Πανελλήνια Οδοντιατρικά Συνέδρια (1999, 2003, 2010, 2019)

 • Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ενδοδοντικής Εταιρείας 2003

 • Συνέδριο ROOTS Amsterdam 2006

 • Meet the Legends (AKO) 2015, 2016, 2017,2018, 2019, 2021

 • Συνέδριο Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδος 2009

 • Endo Masters

 • Aeshetic Masters

 • Fastbraces seminars basic and advanced

 • Clear Aligners program

 • Μετεκπαιδευτικά σεμινάρια σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και νοσοκομεία του Λονδίνου (Guy’s, Eastman, κλπ.)

 • Πάνω από 70 επιμορφωτικές ημερίδες και διημερίδες στην Κρήτη

 

Γηράσκω αεί διδασκόμενος που έλεγε και ο Σωκράτης...