ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

 

Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα;

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο, ένα βιοσυμβατό υλικό ελαφρύ αλλά και ανθεκτικό.Το σμφύτευμα οστεοενσωματώνεται με το φατνιακό οστό μετά την τοποθέτησή του. Αυτό σημαίνει ότι το εμφύτευμα αποκτά μια σταθερή ακλόνητη σύνδεση με το οστό και έτσι αντικαθιστά τη ρίζα των ελλείποντων δοντιών. Στη συνέχεια, με τη χρήση κάποιων εξαρτημάτων, τα εμφυτεύματα χρησιμοποιούνται  για τη στήριξη προσθετικών εργασιών, κινητών ή ακίνητων. Ανάλογα με τον αριθμό των εμφυτευμάτων και τον αριθμό των δοντιών που θέλουμε να αντικαταστασήσουμε, οι αποκαταστάσεις μπορεί να είναι είτε ακίνητες προσθετικές εργασίες (μεμονωμένες στεφάνες ή και εκτεταμένες γέφυρες) είτε κινητές (ολική οδοντοστοιχία επί εμφυτευμάτων).

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μία αξιόπιστη και κλινικά δοκιμασμένη μέθοδος αντικατατάστασης δοντιών που λείπουν. Έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η οδοντιατρική τα τελευταία χρόνια δίνοντας δυνατότητες μερικής ή ολικής ανακατασκευής του στόματος.

Πως γίνεται η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων; (video)

Αρχικά γίνεται ακτινογραφικός έλεγχος ώστε να βρεθεί η καταλληλότερη προσθετικά θέση τοποθέτησης του εμφυτεύματος. Έπειτα τα εμφυτεύματα τοποθετούνται χειρουργικά και ανάλογα με τον τύπο του οστού αναμένουμε από 1- 6 εβδομάδες ώστε να ενσωματωθεί με το οστό / Σε μια δεύτερη φάση τοποθετούμε τα προσθετικά εξαρτήματα και παίρνουμε τα αποτυπώματα για την κατασκευή της προσθετικής εργασίας.

Με τα εμφυτεύματα μπορούμε να αποκαταστήσουμε από ένα μεμονωμένο δόντι (ώστε να αποφύγουμε την κατασκευή κλασσικής γέφυρας και τον τροχισμό διπλανών δοντιών) έως μεγαλύτερες και πιο εκτεταμένες γέφυρες με τη χρήση περισσότερων εμφυτευμάτων. Μπορούμε να αποκαταστήσουμε μέχρι και μια πλήρη νωδή γνάθο με ακίνητη εργασία στηριζόμενη σε ικανό αριθμό εμφυτευμάτων .

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να τοποθετηθεί ικανός αριθμών εμφυτευμάτων για ακίνητη αποκατάσταση, μπορεί με την χρήση λιγότερων εμφυτευμάτων (4 στην πάνω και 2 στην κάτω γνάθο) να κατασκευαστεί μια κινητή επιεμφυτευματική εργασία η οποία θα προσφέρει ικανοποιητική στήριξη και συγκράτηση με πολύ οικονομικό κόστος. Έτσι μπορούμε να κατασκευάσουμε κινητή επένθετη οδοντοστοιχία στην άνω γνάθο χωρίς την κάλυψη της υπερώας (ουρανίσκου) βελτιώνοντας την άνεση  και την αποδοχή της οδοντοστοιχίας, ενώ η κινητή οδοντοστοιχία στην κάτω γνάθο στηριζόμενη σε 2 εμφυτεύματα θεωρείται πλέον η λύση εκλογής για την αποκατάσταση της νωδής κάτω γνάθου.

Μπορούν όλοι να βάλουν εμφυτεύματα;

Κατά τη φάση του προγραμματισμού της θεραπείας λαμβάνεται ιατρικό ιστορικό και γίνεται ακτινογραφικός έλεγχος για να ελεγχθεί η περιοχή τοποθέτησης των εμφυτευμάτων. Στους περισσότερους μπορούν να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα αγγίζοντας ποσοστό μέχρι και 95% επιτυχίας και οστεοενσωμάτωσης. Κάποιες παθήσεις θεωρούνται μερικές αντενδείξεις γιατί ελλαττώνουν την πιθανότητα επιτυχίας, όπως αρρύθμιστος διαβήτης, το κάπνισμα, ο βρυγμός (τρίξιμο δοντιών) κλπ..

 

Μπορείτε να δείτε εδώ περιστατικά που έχουν χρησιμοποιηθεί εμφυτεύματα για την αποκατάστασή τους.